Były szef Google Eric Schmidt wypowiedział się na temat przyszłości globalnej sieci. Internet podzieli się na dwie części: pierwsza będzie obsługiwać wyłącznie Chiny, druga resztę świata. Specjalista od najnowszych technologii internetowych jest przekonany, ze Chiny zmierzają do inwigilacji, kontroli sieci i obywateli i doprowadzą do odłączenia się od istniejącej. Co więcej, Chiny już podjęły decyzję w celu stworzenia własnego Internetu i będą walczyć o zdobycie prymatu na świecie w usługach IT. Ta strategia zmierza do narzucenia reszcie świata własnej wizji Internetu. Schmidt uważa, że Chiny za 10 lat zdominują Internet, gdyż przez ostatnie lata Stany Zjednoczone nic nie robiły. Już wcześniej zwracał uwagę na zaawansowane technologie i ostrzegał, że USA musza się bardziej wykazać, jeżeli nie chcą, by to Chiny przegoniły je pod względem rozwoju sztucznej inteligencji.